Centrum Jeugd en Gezin Voorst
Je zoekt hulp en advies | Verwijsindex

Verwijsindex

Medewerkers van het CJG werken met de Verwijsindex.

 

Wat is de Verwijsindex?

 

Met de meeste kinderen en jongeren in de de gemeente Voorst gaat het gelukkig goed. Maar soms is er net dat beetje extra aandacht nodig en het is belangrijk dat de juiste hulp snel kan worden geboden. Hulp die er écht toe doet. Hiervoor is het belangrijk dat organisaties goed en snel kunnen samenwerken.

 

De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem, bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Het is bedoeld voor mensen die werken met kinderen en jongeren en zorgt ervoor dat professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders elkaar snel kunnen vinden om de kinderen en jongeren zo goed mogelijk te kunnen helpen en de zorg te kunnen bieden die de jongere verdient.

 

Hoe werkt het?

 

Een hulpverlener of leerkracht die zich zorgen maakt over een kind of jongere, gaat samen met het kind in de Verwijsindex. Als dit gebeurt, krijg je hiervan als ouder, verzorger en jongere een bericht. Er staat niet in het systeem wat er aan de hand is en er wordt ook geen informatie in opgeslagen, maar als twee personen zich allebei zorgen maken over een kind of jongere dan krijgen zij beiden een bericht. 

Zo kunnen zij contact met elkaar leggen en afspraken maken om de hulp op elkaar af te stemmen. Uiteraard in overleg met het kind of de jongere en de ouders.

 

Om dit bovenstaande te verduidelijken heeft de verwijsindex tv een filmpje gemaakt:

www.verwijsindex.tv