Centrum Jeugd en Gezin Voorst
Je zoekt hulp en advies | Verwijsindex

Verwijsindex

Met veel kinderen in Nederland gaat het goed. Soms krijgt een kind extra zorg van een leraar of begeleider. Bijvoorbeeld via school, GGD of het CJG. Dit is altijd een professional. Met de Verwijsindex kunnen professionals beter samenwerken. Alle professionals in Nederland werken met de Verwijsindex. U en uw kind krijgen daardoor de beste zorg.

 

Verwijsindex? 

Misschien heeft uw gezin contact met meerdere professionals. Met de Verwijsindex kunnen zij de zorg voor uw kind op elkaar afstemmen. Het voordeel van de Verwijsindex is dat u één contactpersoon heeft.

 

Hoe werkt de Verwijsindex?

In de Verwijsindex staan alle jongeren van Nederland.

 • De professional zet bij de naam, de geboortedatum en het adres van uw kind een vinkje. Dat heet een signaal.
 • Als een andere professional dit ook doet bij uw kind, is er een match. Het systeem meldt dit alleen aan deze professionals.
 • Als een broer of zus ook een signaal krijgt, ontstaat er ook een match. Dit heet een gezinsmatch.
 • Bij een match krijgen de professionals die een signaal hebben afgegeven, een e-mail. Zij spreken eerst af wie contact met u opneemt. Een van hen neemt dan contact met u op. Hij vraagt u en/of uw kind wat hij met de andere professional(s) mag bespreken. U geeft aan hoe u verder contact wil houden. Dit kan per brief of in een gesprek.

 

Wie zien de signalen in de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een gesloten systeem. Niet iedereen kan in de Verwijsindex kijken. Alleen de professional die een signaal over uw kind in het systeem zet, kan de gegevens van uw kind zien. Hij kan niet vrij in de Verwijsindex zoeken.

U mag vragen om een kopie van de gegevens. Ook mag u vragen iets in de gegevens te veranderen.

 

Wie gebruiken de Verwijsindex?

Aan de Verwijsindex doen veel organisaties mee. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Scholen
 • CJG (o.a. Verian, GGD en Stimenz)
 • Maatschappelijk werk
 • Kinderopvang
 • Leerplichtambtenaar
 • Thuiszorgorganisaties
 • Jeugdhulpaanbieders
   

Wat moet ik nog meer weten?

De gegevens van uw kind zijn veilig. In de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ staat dat de Verwijsindex gebruikt mag worden. Alleen zorgprofessionals mogen het systeem gebruiken.

De professional geeft alleen een signaal af. Hij zet geen inhoudelijk dossier in het systeem. Het signaal blijft 2 jaar actief. Tot 2 jaar na een signaal kan een match ontstaan.

 

Wil je meer info klik dan hier