Schoolmaatschappelijk werk

Gezinscoach CJG in het ondersteuningsteam op de basisschool

Als de leerkracht merkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, dan zal hij of zij dit eerst met u bespreken. Samen kunt u eventueel besluiten om de vraag voor te leggen aan het ondersteuningsteam dat op geregelde tijden in de school samenkomt. Iedere basisschool in de gemeente Voorst heeft zo’n team. Het ondersteuningsteam zoekt samen met u en de leerkracht naar oplossingen, zodat uw kind zich weer verder kan ontwikkelen.

 

Vast lid van het ondersteuningsteam zijn de intern begeleidster, de eigen leerkracht, de onderwijscoach en de gezinscoach, die deelneemt vanuit het CJG Voorst. Ook kunnen mensen uitgenodigd worden voor het overleg van dit team, zoals bijvoorbeeld de orthopedagoog of een logopediste.

 

De gezinscoach in het ondersteuningsteam kan worden gezien als de schoolmaatschappelijk werker. Hij of zij zal zich vooral richten op de ondersteuning die nodig is voor kind en ouders naast of buiten de leergerichte ondersteuning. 

 

Schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs

De schoolmaatschappelijk werker op het Veluws College en AOC Twello heeft korte lijnen met het CJG Voorst. Hij/zij ondersteunt leerlingen met vragen of zorg anders dan leerproblemen in de school en zorgt voor het doorverwijzen naar meer specialistische zorg als dat nodig is.Geef feedback