Centrum Jeugd en Gezin Voorst
Je zoekt hulp en advies | Scheiden en opvoeden

Scheiden en opvoeden

 

Stimenz, Sociaal Werk

Zowel voor, tijdens en na de echtscheidingsperiode kunnen er veel opvoedingsvragen zijn.
De sociale werkers van Stimenz kunnen je verder helpen bij opvoedingsvragen en -problemen als gevolg van een echtscheiding. Zij kennen de weg en kunnen samen met jou je vragen oppakken en waar nodig doorverwijzen. 

Je kunt ook bij Stimenz terecht als je behoefte hebt aan allerlei praktische informatie rondom echtscheiding en omgang. Denk hierbij aan mediation, sociale rechtshulp, opstellen van ouderschapsplannen, vragen met betrekking tot alimentatie, een goede advocaat, etc.
Meer informatie: Stimenz

Telefoon: (0571) 27 99 11
Kosten: geen

Relatiedesk

Relatiedesk gemeente VoorstGoed uit elkaar gaan? Een goede relatie met je partner onderhouden is niet vanzelfsprekend. Wil je problemen voorkomen, heb je twijfels over je relatie of wil je weten hoe je het beste je echtscheiding kunt regelen? Bij de relatiedesk kan je in gesprek om helder te krijgen wat het beste voor jouw situatie is.

Wil je een afspraak maken?
Telefoon: 0571 27 99 11. 

Via Whats App: 06 21654444

Hulp bij (complexe) echtscheiding

Je kunt ook denken aan (individuele) hulp voor jezelf of voor je kind. In de regio zijn een aantal kinderpsychologen, orthopedagogen en kinderpsychiaters actief. MEE Veluwe biedt ondersteuning aan mensen met een beperking die graag praktische informatie willen rondom een echtscheiding. Er zijn ook diverse cursussen in de regio. Het CJG kan je daarover adviseren.   

Telefoon: (0571) 27 99 11

Email: info@cjgvoorst.nl

Opvoedsteunpunt

Een orthopedagoog van het CJG kan meedenken over opgroei- en opvoedproblemen waar je als ouder tegenaan kunt lopen. Maar zij kan ook ondersteunen bij zorgen over de kinderen tijdens of na een echtscheiding. 

Meer informatie: opvoedsteunpunt

Telefoon: (0571) 27 99 11

Email: info@cjgvoorst.nl

Kosten: geen

Kinderen in Echtscheidingssituatie (KIES)

KIES is voor kinderen (groep 5 t/m 8)) en jongeren die een echtscheiding hebben meegemaakt. Het maakt niet uit of dit lang geleden is of dat de ouders pas uit elkaar zijn. Ook als het kind/jongere er niet veel last of verdriet van heeft kan het toch fijn zijn om er eens over te praten met leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt.

Het KIES programma bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur met een groep van 6 tot 10 kinderen/jongeren en twee KIES coaches. Op dit moment is er geen bijeenkomst gepland. Heeft u wel behoefte aan dit traject laat ons dat dan weten via de email info@cjgvoorst.nl, dan zoeken we een oplossing.

Villa Pinedo

Bij Villa Pinedo delen kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen, doen ze elkaar adviseren en steunen. De kinderen/jongeren maken volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Villa Pinedo werkt zo samen met kinderen/jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind. Meer informatie: Villa Pinedo

Mediator

Als jullie als ouders besloten hebben te gaan scheiden dan kan je je laten bijstaan door een mediator om zo de scheiding in samenspraak te gaan regelen.  Dit kan als er sprake is van een echtscheiding van een huwelijk, bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst.

Begeleiden bij gevolgen van scheiding

De familie mediator zal jullie begeleiden bij het regelen van de gevolgen van de scheiding. Bij zowel de emotionele als de praktische gevolgen: zoals de financiën, het (toekomstige) wonen en de kinderen.

Zodra de gevolgen zijn geregeld en hiervoor duidelijke afspraken zijn gemaakt zal de mediator een convenant opstellen en als er minderjarige kinderen zijn ook een ouderschapsplan. Dit gaat in overleg met beide partners.

Echtscheiding/ontbinding

Als de stukken voor echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap zijn getekend zal de mediator deze stukken naar de huisadvocaat sturen. De advocaat zal de stukken met een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal een beschikking geven waarin de scheiding/ontbinding wordt uitgesproken. 

Inschrijving gemeente

De ingeschakelde advocaat zal ervoor zorgen dat de beschikking van de rechtbank wordt ingeschreven in de gemeente waarin u bent gehuwd. Op het moment van inschrijving bent u voor de wet officieel gescheiden of is uw partnerschap officieel ontbonden.

Samenleving

Bij samenleving hoeven de afspraken niet via een rechterlijke beschikking te worden vastgelegd.

Geen mediation

Als jij en je partner een moeizame relatie hebben en het niet lukt om in overleg uit elkaar te gaan dan is het ook mogelijk om ieder een eigen advocaat in de arm te nemen. Dan zijn de kosten een stuk hoger.

Via internet zijn diverse mediators in de regio te vinden die zijn gespecialiseerd in echtscheidingen, ontbindingen van relaties.

Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten

Het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomst organiseert (online) informatiebijeenkomsten voor ouders die in scheiding liggen. Er wordt gewerkt vanuit het oogpunt dat er geen slechte ouders zijn. De oplossing weten ze niet maar ze willen wel informatie aanreiken om zoveel mogelijk ouders in een zo vroeg mogelijk stadium van  de scheiding of onveiligheid informatie te bieden zodat kinderen de steun en hulp krijgen die altijd nodig is. Wil je meer informatie klik dan hier.