Opvoedsteunpunt gemeente Voorst

Een orthopedagoog van het CJG kan meedenken over opgroei- en opvoedproblemen waar je als ouder tegenaan kunt lopen. Dit kunnen vragen zijn op verschillende gebieden m.b.t. kinderen/jongeren van 0-23 jaar. Vaak heb je al gesproken met bijvoorbeeld het consultatiebureau, de GGD of anderen. Wanneer je vragen blijven bestaan kan de orthopedagoog door een aantal gesprekken ondersteuning bieden bij het beantwoorden van jouw vragen. Samen wordt gezocht naar oplossingen zodat jouw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

 

Je kunt via verschillende wegen bij de orthopedagoog terecht komen:

- op eigen initiatief, door te bellen naar 0571 - 745150 of te mailen naar info@cjgvoorst.nl

- via verwijzing van één van de medewerkers van het CJG

- via verwijzing van een andere professional, bijv. de school waar je kind naar toe gaat

 

Medewerkers van het CJG mogen/kunnen een vooraanmelding doen en ouders vervolgens zelf contact op laten nemen. De medewerkers kunnen ook aanmelden en aan de orthopedagoog vragen om contact met de ouders op te nemen, als zij dat prettiger vinden.

 

Wil je de folder van het opvoedsteunpunt lezen dan kan dat hier.Geef feedback