Onderdelen Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor alle zorg en hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (soms tot 23 jaar). lees meer
Het CJG is voor alle (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren uit de gemeente Voorst. De gemeente Voorst is verantwoordelijk voor alle zorg en hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen. Jeugdhulpverleners van het CJG kunnen je verder op weg helpen. lees meer
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee je hulp kunt inkopen die precies aansluit bij de persoonlijke vraag van je kind. Met een pgb koop je zelf ondersteuning in en met zorg in natura regelt de gemeente dat voor jou en je kind. lees meer

Privacy

Privacy
Weet de gemeente wat er allemaal gebeurt in een gezin? Nee, de gemeente heeft zelf geen inzage in dossiers, tenzij ouders daar toestemming voor geven. Dat geldt ook voor hulpverlenende instellingen, zorgaanbieders e.d.
Heb je vragen over de jeugdhulp dan kan je contact opnemen met een van de medewerkers van het kernteam CJG.

Tijdens het gesprek wordt er samen met jou en je gezin gekeken wat de mogelijkheden zijn om je vraag te beantwoorden. lees meer
De gemeente vergoedt diagnostiek en behandeling van enkelvoudige dyslexie van basisschoolleerlingen. lees meer

Stel je vraag!

Bel: 0571-745150

E-mail: info@cjgvoorst.nl

Of loop even binnen:

Jachtlustplein 11
7391 BW Twello

 

maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur

 Geef feedback