KR8KIDZZ - Weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining voor kinderen

Het vergroten van de sociale vaardigheden van kinderen. 

 

folder Kr8kidzz


Voor wie
Voor kinderen uit de midden- en bovenbouw die voor zichzelf willen opkomen. 

 

Door de Corona maatregelen zijn er dit jaar geen trainingen. De verwachting is dat de Kr8kidzz trainingen in het jaar 2021 weer gaan starten.


Samenvatting
Vergroten van sociale vaardigheden van kinderen door middel van rollenspel en oefeningen aan de hand van verschillende thema's. 


Voor sommige kinderen gaat de omgang met andere kinderen niet vanzelf. Zij kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken.


Tijdens de training Kr8kidzz werken kinderen intensief aan hun sociale vaardigheden, weerbaarheid en het versterken van hun zelfvertrouwen.
 
Thema's:
1.    Dit ben ik! Jezelf presenteren
2.    Omgaan met boosheid en frustraties
3.    Pesten
4.    Weerbaarheid
5.    Zelfvertrouwen in eigen kracht
6.    Afscheid nemen en zelf verder gaan


Elke training bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. De groep bestaat uit 8 - 10 kinderen en wordt begeleid door twee Kr8kidzz-trainers. De bijeenkomsten vinden plaats onder schooltijd.*

 

Mailcontact
De contacten met ouder(s) en school zullen vooral via de mail verlopen. Na elke bijeenkomst krijgen zowel ouder(s) als school informatie over de bijeenkomst.
Soms zal gevraagd worden om bepaalde onderdelen nog eens te oefenen.
Je kunt je ervaringen met je kind naar de cursusleiders mailen voordat de volgende bijeenkomst plaatsvindt. Door op deze manier samen te werken kan je kind zo goed mogelijk met de vaardigheden aan de slag gaan, thuis, op school en tijdens de training.
 
Eindgesprek
Na 6 bijeenkomsten vindt er een eindgesprek plaats. Gespreksonderwerpen zijn het leerproces van je kind, tips en aandachtspunten.
De school ontvangt per mail een korte terugkoppeling over het leerproces van je kind.


Aanmelden

Je kunt je kind zelf aanmelden via het inschrijfformulier dat je hier (pdf) kunt downloaden of via het digitale formulier.
 
Verstuur het ingevulde formulier naar de coördinator groepswerk :
•    Per mail: aanmeldingenvoorst@stimenz.nl
•    Per post: Opsturen in een gefrankeerde envelop naar: CJG/Stimenz, Kulturhus, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello, o.v.v. Groepswerk kr8 kidzz


*We bieden Kr8kidzz altijd onder schooltijd aan. Dat is een bewuste keuze. Enerzijds omdat kinderen na schooltijd minder concentratie hebben en anderzijds er vaak clubjes, sportafspraken e.d. zijn, waardoor de kans dat ze niet alle bijeenkomsten kunnen groter is.


De ervaring heeft geleerd dat kinderen door Kr8kidzz doorgaans beter in hun vel gaan zitten en (mogelijk daardoor) de eventueel gemiste lesstof vrij gemakkelijk weer kunnen inhalen.

 

Start kr8 kidzz training voor onderbouw en bovenbouw groepen

  • Voor kinderen uit de middenbouw groepen 3, 4 en 5, start de Kr8 kidzz training in november 2019.

 

 

*Kosten:  Eenmalige bijdrage van 20 euro.

 

 Geef feedback