Centrum Jeugd en Gezin Voorst
Jeugdwet

Jeugdwet

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gemeente Voorst is er voor de preventieve voorzieningen maar regelt ook, als dat nodig is, alle jeugdhulp. 

 

Preventief

Als er zorgen zijn over een kind of gezin wordt eerst gekeken of er mogelijkheden zijn in het voorliggende veld. Dus in het preventieve aanbod waar geen kosten voor ouders aan verbonden zijn.

 

Jeugdhulp is hulp voor alle jongeren tot 18 jaar en in een aantal gevallen tot 21 jaar. 

Wij zijn er voor verschillende vormen van hulp, bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Wij zorgen voor deskundige organisaties met goed opgeleid personeel zodat de kwaliteit van de jeugdhulp goed is. De organisaties moeten, net als de gemeente en wij als CJG, voldoen aan de eisen uit de Jeugdwet.
 

Hoe werken wij?

  • Wij willen op tijd zijn. De insteek van het CJG is daarom tijdige hulp, op maat om zo grotere problemen en zwaardere zorg te voorkomen.
  • Je hebt maar met 1 loket te maken als je om hulp vraagt. Dus niet met verschillende adviezen en mensen. Als binnen je gezin meerdere ondersteuningsvragen zijn dan wordt er een gezinsplan (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) gemaakt. 
  • Als 'zwaardere' zorg nodig is (dus meer dan alleen tijdelijke hulp of advies bij je opvoedvragen) wordt door het CJG, de huisarts, medisch specialist en/of jeugdarts doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Wil je informatie over beleid Jeugdwet, dan kan je dat bekijken op www.voorst.nl of http://www.vng.nl  of klik hier voor meer informatie.

 

Wat valt niet onder de Jeugdwet:

  • Zorg voor kinderen met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Dit valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag.

  • De zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijke gehandicapten (SVLVG). Deze zorg is onderdeel van de Wlz.
  • Behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar met een zintuiglijke beperking is onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw)