Centrum Jeugd en Gezin Voorst
Je maakt je zorgen over een kind

Je maakt je zorgen over een kind

Je maakt je zorgen over een kind

Je maakt je zorgen over een kind. Je weet, of je denkt, dat dit kind problemen heeft thuis en daar hulp bij nodig heeft. Natuurlijk kun je dan je zorgen bespreken met het kind en/of zijn ouders. Of je gaat in gesprek met de school van het kind. Maar je kunt ook altijd contact opnemen met het wijk- of buurtteam of CJG in je buurt.


 
Direct hulp nodig?

Als je plaatselijke hulpverlener denkt dat het kind direct hulp nodig heeft, kan die hulp ook direct worden ingezet. Heb je zelf dat idee, aarzel dan niet en bel 0800 - 99 555 99. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Een medewerker van de Spoedeisende zorg van Jeugdbescherming Gelderland staat je te woord. Als het nodig is zijn zij binnen een paar uur bij het kind.  Wil je meer weten over hulp van de Spoedeisende Zorg? Klik dan hier.Kindermishandeling

Als je een vermoeden hebt van huiselijk geweld of denkt of weet dat een kind wordt mishandeld, kun je contact opnemen met  Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Een hulpverlener luistert naar je zorgen en kan advies geven. Zo nodig zal hij zelf contact opnemen met het gezin. Hij zorgt ervoor dat het kind de hulp krijgt die nodig is.

Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via telefoon: 0800 2000

 

Kijk voor meer informatie over Veilig Thuis op www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl