Humanitas Home-Start/+ zoekt vrijwilligers.

Home-Start is een programma dat ondersteuning biedt aan ouders met kinderen t/m 14 jaar. Elk gezin maakt wel eens een periode mee waarin het niet zo goed gaat: overbelasting, ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig sociale contacten, problemen op het werk, gebrek aan geld of spanningen tussen partners. Meestal zijn mensen in staat deze problemen zelf op te lossen. Maar soms is het een opluchting als iemand de tijd heeft om naar je te luisteren en bijvoorbeeld te helpen bij het oplossen van praktische problemen. Je ondersteunt het gezin ongeveer 1 jaar.

 

Nieuwe vrijwilligers

Naast de vrijwilligers die nu al actief zijn zoeken wij ook nog nieuwe mensen. Wil jij een vrijwilliger zijn die een gezin wekelijks 2 uur lang bezoekt en een luisterend oor biedt? Je bent gewoon een goede buur voor hen; je deelt je eigen manier van opvoeden en je levenservaring. Je toont aandacht en begrip voor hen en je steunt het gezin met een warm hart.

 

Kennismaking en training 

We starten in mei met een training in Deventer. Je krijgt eerst een kennismakingsgesprek en daarna 5 bijeenkomsten op de woensdagavond. Na de training en de aanvraag van de VOG (verklaring omtrent gedrag) zoeken wij een gezin dat bij je past. Samen met de andere vrijwilligers kom je eens in de 6 weken voor de terugkombijeenkomst. 2 x per jaar organiseren wij een themabijeenkomst en daarnaast nog andere leuke informele activiteiten.

 

Meer informatie

Voor meer informatie: bel of mail met Gigliola Spikker (coördinator): 06 35121850

 

Homestart.deventer@humanitas.nl of g.spikker@humanitas.nl

 

 Geef feedback