Home-Start en Match zoeken vrijwilligers.

Zoek je zinvol en leuk vrijwilligerswerk?

 

Zoekt u zinvol en leuk vrijwilligerswerk? In de gemeente Voorst lopen de projecten Humanitas Match en Home-Start van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze projecten zoeken regelmatig enthousiaste vrijwilligers.

 

Match

Match biedt maatjes voor alle jongeren en jong volwassenen tussen de 12-25 jaar die een ondersteuningsvraag hebben. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die vragen hebben op het gebied van school, werk of vrije tijd, jongeren die een link met jeugdzorg hebben (gehad), die niet lekker in hun vel zitten, eenzaam zijn of jonge nieuwkomers.

 

De maatjes ondersteunen deze jongeren bij het (her)vinden van hun plek in de maatschappij, het versterken van het zelfvertrouwen, vergroten van

hun  netwerk en het maken van keuzes in bijvoorbeeld school, werk of vrije tijd. Samen trekken het maatje en de jongere een jaar lang samen op en ondernemen activiteiten waardoor een band ontstaat 

die stevig genoeg is om ondersteuning te bieden bij de hulpvraag.

Neem gerust contact op met de coördinator van Humanitas Match,

Karijn Sieben, k.sieben@humanitas.nl, 06-35130445

 

Home-Start

Home-Start is een vriendschappelijke en praktische ondersteuning van ervaren en getrainde vrijwilligers bij alledaagse opvoedvragen van ouders.  Gezinnen (met kinderen 0-14 jaar, van alle nationaliteiten en achtergronden) krijgen een luisterend oor en een helpende hand.  Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van structuur in de dag en/of het huis, het vergroten van het netwerk en het stimuleren van taal, spel en plezier bij het kind. Interesse? Neem gerust contact op met de coördinator van Home-Start voor meer informatie: Gigliola Spikker, g.spikker@humanitas.nl, 06-35121850

 

Meer informatie over vrijwilligerswerk

De vrijwilligers voor Humanitas Match en Home-Start hebben een groot hart, zijn open (-minded), betrouwbaar en nieuwsgierig. Daarnaast beschikken zij over minimaal MBO-niveau en een aantal uren per week tijd voor vrijwilligerswerk. Voor Home-Start is de vrijwilliger daarnaast zelf ouder of heeft de vrijwilliger ervaring met kinderen.

 

Bij beide projecten krijgen de vrijwilligers een kennismakingsgesprek en professionele ondersteuning van een coördinator waar je dat nodig hebt. De vrijwilligers starten met een interessante introductiecursus en tijdens het jaar krijgen ze leuke en interessante terugkombijeenkomsten en intervisie aangeboden. Daarnaast organiseert Humanitas een aantal gezellige jaarlijkse uitjes die we voor haar vrijwilligers organiseren!

 

Kom langs op 9 maart 2020

Loop gerust eens binnen bij het CJG Voorst in het Kulturhus in Twello voor meer informatie. De coördinatoren ontmoeten en informeren u graag op maandag 9 maart 2020 van 14.00-16.00 uur. 

 

 

 Geef feedback