Centrum Jeugd en Gezin Voorst
Je zoekt hulp en advies | Dyslexie

Dyslexie voor basisschoolkind

De gemeente betaalt diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie van basisschoolleerlingen.

Je kunt inhoudelijke vragen over dyslexie vragen aan de leerkracht of intern begeleider van de school. De intern begeleider van de school zorgt voor het leesdossier dat nodig is voor de aanvraag van ernstige, enkelvoudige dyslexiezorg (EED-zorg) bij de gemeente.

Heb je vragen over EED en de betaling van dyslexiezorg in de gemeente Voorst? Mail dan naar eed@voorst.nl.